Vindkraft

Tellux levererar små vindkraftverk för att förse olika anläggningar med miljövänlig ström. Vertikala vindkraftverk tysta och mycket effektiva även vid låga vindar. 

Det är vindkraftverk som är optimerade för urban miljö med låga medelvindar.

När det gäller vindenergi så jobbar vi i Sverige med mindre vindkraft tillsammans med ett svenskt företag som har utvecklat designen av propeller och generator efter gedigen erfarenhet inom flygindustrin.

Användningsområden

Små vindkraftverk med fördel anvämndas i olika urbana miljöer eller privat anläggning utanför staden. Till den egna bostaden, företag, skolor, kyrkor, konferensanläggningar, sporthallar, butiker mm.

Beräkning av anläggning och installation

Tellux kan hjälpa till att beräkna åtgång samt val av produkter för installation av ett komplett vindkraftverk.

Tellux kan också hjälpa till att göra genomgång för att beräkna vilka produkter som ska användas för att installera kraftverket och ansluta det till ert nät för optimalt resultat. 

Helhetslösning för vindkraftverk

Tellux kan ge offert/pris på komplett paket med beräkningar, val av vindkraftverk och installation.


Tellux Afrika

I Afrika jobbar vi genom vårt systerföretag Tellux Africa LTD med allt från småskalig sol- och vindenergi  i "rural area" till stora anläggningar tillsammans med investerare som har branscherfarenhet av att bygga och leverera energi till de stora kraftbolagen på flera hundra Megawatt.

Tellux gör väl och hjälper övergivna barn

Vi stöder genom vårt arbete i Afrika Home of Hope i Kenya som har som målsättning att försöka att rädda så många övergivna nyfödda barn som möjligt av de som direkt efter födseln idag slängs på soptippen i Nairobi.

Idag finns ett nybyggt hus i Nairobi som kan ta emot ca 150 stycken nyfödda som man vill rädda till ett nytt liv genom att de adopteras till Kenyanska familjer eller genom att "man skapar" familjemiljöer för barnen där de får växa upp.

Utvalda produkter

Information

Tellux AB

Tellux AB, Stålgatan 20
754 50 Uppsala
Sweden

Kontakta oss